Taxaties in verhuurde staat

Taxaties in verhuurde staat 

WOONSTRATEEG TAXATEURS – TAXATIES WONING IN VERHUURDE STAAT

Wilt u een hypotheek wijzigen en gaat het om een woning die u verhuurd? Dan zal de bank u vragen om een taxatie van het object in verhuurde staat.

Woonstrateeg Makelaars en Taxateurs is al geruime tijd gespecialiseerd in dergelijk taxaties in verhuurde staat. Officieel genoemd: “Een taxatie met als bijzonder uitgangspunt dat de woning wordt verhuurd”.

Dergelijke taxaties verschillen van normale taxaties, omdat er feitelijk twee waardes, afzonderlijk van elkaar worden berekend, onderbouwd en omschreven. Het uiteindelijke rapport vermeldt dus altijd twee waardes. Het is een verplichting om altijd de waarde aan te geven van het object in een volledig vrije staat. Daarnaast kunnen dan waarderingen worden aangegeven d.m.v. het hanteren van de bijzondere uitgangspunten. Bij een waarde van een woning in verhuurde staat is het bijzondere uitgangspunt dus de verhuurde staat van het object.

 Hoe vindt een taxatie plaats als het gaat om een waardering van het object in verhuurde staat? Anders dan veel financieel adviseurs aangeven of veel mensen zeggen is de waarde in verhuurde staat niet zomaar een afgeleide van de vrije waarde. Het is absoluut niet zo dat die waarde wordt verkregen door gewoonweg een percentage (vaak wordt 80% aangegeven) van de vrije waarde te nemen.

De waarde wordt berekend door te kijken wat een reële huurprijs en jaarlijkse huuropbrengst voor de woning kan zijn.  Als de woning al reeds lange tijd wordt verhuurd, kan ook de huidige huurovereenkomst hierbij van belang zijn. Deze is immers niet zomaar aan te passen. Op basis van de jaarhuur, alle kosten die met het object gemoeid gaan en een gewenst rendement dat een investeerde wenst te hebben, komt uiteindelijk de waardering tot stand.

Het rapport dat door ons wordt uitgebracht wordt ter validatie ingediend bij het NWWI. Nadat ook zij hun goedkeuring hebben gegeven omtrent de beschrijving en waarde-onderbouwing wordt het rapport door ons ondertekend en ontvangt u het rapport per E-mail.

Er zijn te veel zaken die invloed kunnen hebben op de waarde in verhuurde staat om nu op deze pagina uiteen te zetten.

Heeft e een woning of appartement dat u verhuurt of wilt gaan verhuren? Neem dan zeker contact met ons of. We kunnen de mogelijkheden dan voor u bekijken en indien noodzakelijk inderdaad voor u een dergelijke taxatie in verhuurde staat verzorgen..

5 + 14 =